top of page

HEZKUNTZA DUALA

SARRERA

Lanbide Heziketa Dualak enpresan eta zentroan ikaskuntza-prozesuak uztartzen ditu, prestakuntza-zentroen eta enpresen parte-hartzearen bidez.


Ikasleek enpresan egiten duten prestakuntzak heziketa-zikloaren lanbide-profilarekin eta programatutako espezialitateekin lotura estua izan behar du, horrela, emaitza produktiboa lortzeaz gain, lorpen horiek enpresan ikaskuntza ahalbidetzen dute eta, azken batean, , lanerako gaitasunak, espezializazioaren berarenak eta enplegagarritasuna hobetzeko baliagarriak diren zeharkako beste gaitasun batzuk eskuratzea.

LH DUALAREN HELBURUAK

FP Dualak Lanbide Heziketako titulua lortzeko aukera ematen du ikasketa prozesu baten bidez, zeina prestakuntza zentroaren eta enpresaren artean elkarrekin garatzen dena.


"LANAREN bidez IKASI eta ez landu ikastean".


Lanbide Heziketa Dualak gazteak lan-merkatuan sartzea erraztea du helburu, kalitatezko lanpostuak sustatuz. Produktuari eta ekoizpen prozesuari buruzko kualifikazioa eta prestakuntza lehenesten ditu.

IKASLEAK, HAUTAKETA ETA INFORMAZIOA.

1.– Lanbide-prestakuntza dualeko erregimen txandakako planean matrikulatuta dauden ikasleak dagokion zentroan eta heziketa-zikloan matrikulatuta egon beharko dute. Txandakako prestakuntza-planak gizonezko eta emakumezkoen talde oso bat edo horien zati bat barne hartu dezake.


2.– Prestakuntza duala txandakako erregimenean sartu ahal izateko, ikasleek heziketa-zikloko lehen mailako modulu guztiak gaindituta izan beharko dituzte.


3.– Kasu guztietan, ikasleek enpresan sartu aurretik beharrezko prestakuntza egin beharko dute bertan lan segurua eta eraginkorra bermatzeko.


4.– Lanbide Heziketako zentroek txandakako prestakuntza plan dual posibleetan sartutako espezialitateetan matrikulatutako ikasleei haien ezaugarri eta baldintzen berri eman beharko diete.


5.– Lanbide-heziketako zentroek beren ikasleen eskabideak bilduko dituzte haietan kudeatzen diren lanbide-prestakuntza dualeko programetan parte hartzeko eskabideak. Hautagaien hautaketa lanbide-heziketako zentroan ezarritako gaitasun eta egokitasun-irizpide objektiboetan oinarrituta egingo da eta enpresarekin adostutakoa, hautaketa-prozesuaren aurretik jakinaraziko dena eta sinatutako hitzarmenean behar bezala dokumentatu beharko direnak. Irizpide horietan kontuan hartuko dira, lehentasun-hurrenkeran, eskola-errendimendua eta lanbide heziketako zentroko irakaskuntza-jardueretara joatea, baita gaitasun pertsonalak ere, hala nola taldean lan egiteko gaitasuna, erabakiak hartzeko gaitasuna eta berrikuntza eta sormen gaitasuna. Ikasle bat enpresa batekin harremanetan jartzen bada eta baldintzak betetzen baditu, lehentasuna du kasuan kasuko enpresan esleitzeko.


6.– Programa hauen izaera kontuan hartuta, enpresan eta lanbide heziketako zentroan irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak uztartzen dituztenak, baliozkotze edo salbuespenengatik zentrora joango ez diren izangaiak kanpoan geratuko dira. eta, ondorioz, enpresan egin beharreko jarduerekin lotutako ikaskuntza-emaitzak garatzea.


7.– Lanbide Heziketako zentroko zuzendariari dagokio plan ezberdinetarako ikasle izangaiari exijitzen zaizkion baldintzak betetzen direla egiaztatzea antolatzea, bai eta hautagaien hautaketa-prozesua antolatzea ere, eskakizunen arabera. ezarri, eta hautaketa-prozesu horretan aurkeztu litezkeen erreklamazioen arreta eta ebazpena. Aipatutako hautaketa-prozesuan enpresaren ordezkari batek parte hartu ahal izango du, zentroko ordezkariekin batera.


8.– Adin nagusiko ikasleek, edo, hala badagokio, legezko tutoreek, txandakako jarduera hasi baino lehen prestakuntza-zentroan sinatu eta entregatu beharko dute agiri bat, zeinaren bidez aurreko paragrafoetan zehaztutako informazioa jaso dutela adierazten duten. , ezarritako egutegia, eguna eta ordutegia betetzeko konpromisoa hartuta, bai eta enpresaren eta zentroaren barne arauak zorrotz betetzeko ere.


9.- Kontratu-modalitatean Prestakuntza Duala egitera doan ikasleak 25 urtekoa izan dezakeen gehienezko adina.

bottom of page